НОВИНИ


24.02.2023


Работа по проекти

Единна електронна платформа за образование, услуги и съдържание - Дигитална раница"

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Контакти

с.Гълъбец общ.Поморие обл. Бургас

ул. „Пирин“ №32

е-mail: 200707@edu.mon.bg

Директор: 0884132969