НОВИНИ


04.05.2020


Отчет - първо тримесечие 2020

Отчет - първо тримесечие 2020

Виж повече


04.05.2020


Програми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Раздаване на продуктите полагащи се за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учениците от I до IV клас.

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Новини

Програми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

          Уважаеми родители, 
          Информирам Ви, че във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, предприемаме действия за раздаване на продукти, полагащи се за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учениците от I до IV клас. 
Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик срещу подпис – на 08.05.2020 г. от 11.00 часа до 14.00 часа и при спазване на съответните мерки за безопасност, спазване на дистанция. Получаването им ще бъде организирано на площадката при главния вход на сградата на училището . Всеки родител да носи химикал за подпис. Влизането ще се осъществява само от централния вход на двора на училището / този към пощата/, а излизането от входа към ул.М.Герджиков.
          Ако някой не желае пакета си, моля да уведоми класния ръководител.  Тази предварителна информация ни е необходима, за да можем да раздадем излишните хранителни пакети на родителите на деца, чиито семейства изпитват трудности в сегашната обстановка.