НОВИНИ


24.02.2023


Работа по проекти

Единна електронна платформа за образование, услуги и съдържание - Дигитална раница"

Виж повече


13.01.2022


Работа по проекти

Проект: №BG05M2OP001-3.017-0011 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“

Виж повече


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Добре дошли!

         Според събраните данни при разпит на стари хора и според един овехтял лист написан от неизвестен учител четем, че село Татар кьой / днес село Гълъбец, община Поморие, област Бургас/ е било татарско, а после турско село.До освобождението училище в селото не е имало. Първото българско училище е открито около 1881-83 година. Първият учител бил някой си Симеон от град Сливен. Втори бил Милан Михайлов, чието месторождение не се помни. За издръжка на училището се грижели родителите на учениците. Хранели го безплатно, а за заплата му давали доходите от засятата с пшеница училищна нива.

         Първото училище е сграда с две стаи -една за учениците и една за учителя. Сградата е проектирана и строена от гърка Уста Георги. Тук децата учат до 1922 година, когато в селото идва учителят Петър Господинов Петров. Денем учи децата, а нощем събира младите  мъже и ги учи на родолюбие. Тайно една нощ селяните под негово ръководство натоварили камъните донесени за строеж на църква и ги разтоварват в края на селото, в днешния училищен двор.Вместо църква ще строят училище. Строежът е завършен в 1925 г. / Западното крило на днешното училище/ . Учителят Петър Петров не учителствува в новото училище. Уволнен е завинаги заради участието си в септемврийските събития през 1923 г..

         През 1934 г. е извършена пристройка на училището.Сградата има вече пет учебни стаи, една учителска, сцена  за театрални представления. В мазето е направена училищна трапезария.

         Първи главен учител в новата сграда е Борис Баев от с.Крън, Казанлъшка околия. С помощта на ученици и родители той загражда 14 декара училищен двор, разпределен на овощна градина и игрище.

         В 1934 година селото се преименува на Гълъбец.

         Жаждата за знания расте. В 1939 г. се открива първи прогимназиален клас за учениците от Гълъбец и Порой.

         През март и април 1941 г. учебните занятия са преустановени. Германска войскова част е на квартира в училището.

         В 1966 г. е направена надстройка на училището и то придобива днешния си вид.

         Според „Статистиката на училищата в Княжество България”, част I, издадена в София 1898 година и съхраняваща се в Окръжен музей – гр.Бургас, в село Татаркьой, Анхиалска община е построено за първи път училище през 1888 г.

         Според справка в Националния музей на образованието – гр.Габрово е видно , че училището съществува от 1886 година.